Chứng khoán

Chuyên gia: Dường như đang có một cuộc tháo chạy, nhà đầu tư nên lấy niềm lại vào thị trường chứng khoán

Chuyên gia: Dường như đang có một cuộc tháo chạy, nhà đầu tư nên lấy niềm lại vào thị trường chứng khoán

Theo chuyên gia tư vấn, trước đây đa số nhà đầu tư đều đầu tư theo tin đồn, ít quan tâm đến các chỉ số vĩ mô, chỉ số doanh nghiệp, theo đội lái rất nhiều.