Nhờ chuối và mủ cao su, Cao su Thống Nhất (TNC) lãi lớn trong quý I/2023

18/04/2023 07:47 GMT+7
Doanh thu từ bán mủ cao su và bán chuối của Cao su Thống Nhất (TNC) tăng vọt đã giúp công ty lãi lớn trong quý I/2023.

Trong 3 tháng đầu năm, Công ty CP Cao su Thống Nhất (TNC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 45,6 tỷ đồng, tăng 208% so với cùng kỳ năm 2022. Về cơ cấu doanh thu, bán mủ cao su tăng vọt 324% lên 30,6 tỷ đồng; doanh thu gia công mủ cao su tăng 17% lên hơn 1 tỷ đồng; bán chuối tăng 83,2% lên 12,3 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác. 

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên 2,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42% lên hơn 2 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty giải trình, do sản lượng tiêu thụ mủ cao su trong kỳ tăng so với quý I/2022 là 730,2 tấn, tuy nhiên giá mủ cao su SVR3L của quý I/2023 giảm so với cùng kỳ 19%. Bên cạnh đó, doanh thu chuối tăng 5,7 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận tăng vọt.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản TNC ghi nhận 399,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 176% lên 11 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 10,3% so đầu năm lên 182 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 47% xuống 27,5 tỷ đồng.

Trong kỳ công ty đầu tư 26,8 tỷ đồng vào Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa, sở hữu 12% VĐL tại công ty này.

Nợ phải trả giảm 14,6% xuống 51,4 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 41,2 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ hơn 80 triệu đồng lên 3,2 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn không biến động với 20 tỷ đồng; vay nợ dài hạn 10,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/4, cổ phiếu TNC đứng ở tham chiếu 67.600 đồng/cp.


An Vũ