bảo lưu thời gian đóng BHXH

 • 4 lý do người lao động không nên nhận tiền BHXH một lần

  4 lý do người lao động không nên nhận tiền BHXH một lần

  Rất nhiều người muốn nhận tiền BHXH một lần. Tuy nhiên, có rất nhiều thiệt thòi khi người lao động nhận tiền BHXH một lần.

 • 2 trường hợp NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

  2 trường hợp NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

  Với bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng chưa hưởng sẽ được bảo lưu để tính cho lần hưởng tiếp theo. Vậy còn bảo hiểm xã hội (BHXH), những trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu?

 • 6 lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

  6 lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.