Góc nhìn

Chuyên gia: Dự báo quy mô GDP gần 460 tỷ USD năm 2024, kiến nghị sớm thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội

Chuyên gia: Dự báo quy mô GDP gần 460 tỷ USD năm 2024, kiến nghị sớm thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 6,7% trong kịch bản tích cực.