Góc nhìn

Quy định tạm nộp thuế 3 quý đầu năm rất bất cập với DN bất động sản

Quy định tạm nộp thuế 3 quý đầu năm rất bất cập với DN bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản, thương mại, dịch vụ thường có doanh thu phát sinh đột biến trong quý IV của năm, mà không thể tiên lượng trước trong kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.