Góc nhìn

TS Lê Xuân Nghĩa: Cần có những chính sách để doanh nghiệp "thích thú" với nhà ở xã hội

TS Lê Xuân Nghĩa: Cần có những chính sách để doanh nghiệp "thích thú" với nhà ở xã hội

Các chuyên gia đều đồng thuận cho rằng, cần toán kỹ lưỡng để hướng dòng vốn vào những khu vực có khả năng phục hồi và phát triển, dẫn dắt nền kinh tế. Riêng với bất động sản, cần có những chính sách để doanh nghiệp "thích thú" với nhà ở xã hội.