Khởi nghiệp xanh

Anh em cùng đào con sông "chảy ra vàng", dựng cơ nghiệp 300 tỷ đồng

Anh em cùng đào con sông "chảy ra vàng", dựng cơ nghiệp 300 tỷ đồng

Đưa cá tra ra Bắc nuôi theo mô hình “sông trong ao” thành công, anh Việt cùng các thành viên trong HTX Thủy sản Xuyên Việt ở Hải Dương giờ có cơ ngơi hơn 300 tỷ đồng. Ai cũng sắm được xe hơi, xây nhà lầu.