Khởi nghiệp xanh

Phát triển công nghiệp "xanh" đang dần hút mạnh vốn FDI vào Việt Nam

Phát triển công nghiệp "xanh" đang dần hút mạnh vốn FDI vào Việt Nam

Chuyên gia Savills cho rằng, quyết định đặt nhà máy của tập đoàn thế giới Lego tại Việt Nam thể hiện rõ nét về tiềm năng to lớn của Việt Nam và ngành công nghiệp "xanh". Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt cho định hướng phát triển nền kinh tế xanh và bền vững của Việt Nam.