Khởi nghiệp xanh

Cựu CEO Go-Viet Nguyễn Vũ Đức âm thầm đầu quân cho ví điện tử MoMo

Cựu CEO Go-Viet Nguyễn Vũ Đức âm thầm đầu quân cho ví điện tử MoMo

Cựu CEO GoViet Nguyễn Vũ Đức ngồi ghế Phó Tổng giám đốc MoMo từ tháng 2 năm nay.