Khởi nghiệp xanh

Gọi vốn thành công, startup công nghệ giáo dục giá trị nhất thế giới thành "siêu kỳ lân"

Gọi vốn thành công, startup công nghệ giáo dục giá trị nhất thế giới thành "siêu kỳ lân"

Startup công nghệ giáo dục Byju's chính thức trở thành "siêu kỳ lân" được định giá 10,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn 100 triệu USD. Đây là startup giá trị thứ hai tại Ấn Độ.