bố trí quỹ đất nhà ở xã hội

  • Rà soát quy hoạch các dự án việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội

    Rà soát quy hoạch các dự án việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội

    Thời gian qua, nhiều dự án tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.