các chương trình chính sách

  • Đà Nẵng: Ngân hàng chính sách xã hội hiện thực hóa mục tiêu kép năm 2021

    Đà Nẵng: Ngân hàng chính sách xã hội hiện thực hóa mục tiêu kép năm 2021

    Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) nói chung và Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa "mục tiêu kép", góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.