gánh nợ

  • Quảng Ngãi:
Tiểu thương Lý Sơn gánh nợ vì chợ đêm đến bao giờ?

    Quảng Ngãi: Tiểu thương Lý Sơn gánh nợ vì chợ đêm đến bao giờ?

    Dù đã chính thức “chết” gần 3 năm qua, thế nhưng hàng trăm triệu đồng mà các tiểu thương đã nộp “mua chỗ”, dựng ki ốt để bán, trong đó có trường hợp chưa kinh doanh được ngày nào, vẫn chưa được chính quyền Lý Sơn giải quyết, gây bức xúc trong dư luận nơi đây.