xuất siêu nông sản

  • 6 tháng đầu năm, xuất siêu nông sản 4,5 tỷ USD

    6 tháng đầu năm, xuất siêu nông sản 4,5 tỷ USD

    Theo thông tin mới nhất từ Bộ NN&PTNT, riêng ở góc độ xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng ước đạt 18,81 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thặng dư thương mại 4,5 tỷ USD, tăng 339 triệu USD so với cùng kỳ năm trước

  • Giữa dịch Covid-19, xuất siêu nông sản vẫn tăng gần 50%

    Giữa dịch Covid-19, xuất siêu nông sản vẫn tăng gần 50%

    Bộ NN&PTNT cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản quý I/2020 đạt gần 15,2 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất siêu đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.