7 nhân dân tệ đổi 1 usd

  • Điều gì xảy ra khi Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD?

    Điều gì xảy ra khi Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD?

    “Đồng Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD có thể kích hoạt một làn sóng rút vốn mới, làm đồng Nhân dân tệ chìm sâu hơn nữa, khiến dòng vốn trong ngắn hạn chảy ra ngoài mạnh hơn. Để chặn đứng đà mất giá đó, Ngân hàng Nhân dân TQ rất có thể phải hy sinh dự trữ ngoại tệ để ổn định tỷ giá”, TS. Phạm Sỹ Thành phân tích.

  • Điều gì xảy ra khi Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD?

    Điều gì xảy ra khi Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD?

    “Đồng Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD có thể kích hoạt một làn sóng rút vốn mới, làm đồng Nhân dân tệ chìm sâu hơn nữa, khiến dòng vốn trong ngắn hạn chảy ra ngoài mạnh hơn. Để chặn đứng đà mất giá đó, Ngân hàng Nhân dân TQ rất có thể phải hy sinh dự trữ ngoại tệ để ổn định tỷ giá”, TS. Phạm Sỹ Thành phân tích.