Bắt 2 nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai

  • Bắt 2 nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai

    Bắt 2 nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai

    Công an vừa bắt 2 nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai, cùng nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai liên quan đến vụ án của Công ty Lilama.