Bất động sản khu công nghiệp bắc ninh

  • Bắc Ninh dẫn đầu về nguồn cung bất động sản công nghiệp tại miền Bắc

    Bắc Ninh dẫn đầu về nguồn cung bất động sản công nghiệp tại miền Bắc

    Với kỳ vọng cho sự bứt phá và phát triển bền vững hơn trong năm 2022, hoạt động của thị trường bất động sản khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tiếp tục cho thấy sự ổn định. Bắc Ninh vẫn là điểm sáng của thị trường miền Bắc, dẫn đầu về nguồn cung và nhu cầu cho hoạt động công nghiệp.