bmw sa thải nhân viên

  • BMW sẽ sa thải 10.000 nhân viên trên toàn thế giới

    BMW sẽ sa thải 10.000 nhân viên trên toàn thế giới

    BMW là một trong những thương hiệu khá kín tiếng về khó khăn mình gặp phải từ khi Covid-19 bùng nổ. Tuy nhiên, hãng xe hơi này có vẻ như đã đến điểm cực hạn và chuẩn bị phải thực hiện các biện pháp mạnh tay để chặn đứng đà chảy máu dòng tiền.