cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

  • Nghiên cứu đầu tư cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

    Nghiên cứu đầu tư cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

    Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang yêu cầu nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả năng huy động vốn của tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu để có thể sớm đầu tư dự án cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu.