chiếm lĩnh thị trường

  • Philippines, Indonesia cứu ngành đường thế nào trước ATIGA?

    Philippines, Indonesia cứu ngành đường thế nào trước ATIGA?

    Chỉ còn vài ngày nữa, 1/1/2020 tới đây, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (ATIGA) được thực thi tại Việt Nam. Khi mà việc xem xét hoãn thực thi cam kết ATIGA cho ngành mía đường được coi là khó khả thi, thời hạn mở cửa ngành, xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu đã cận kề thì câu hỏi lớn là ngành mía đường sẽ hội nhập như thế nào?