chính sách hỗ trợ người thất nghiệp

  • Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay chính sách hỗ trợ người thất nghiệp

    Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay chính sách hỗ trợ người thất nghiệp

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đánh giá kỹ lại thị trường lao động, dứt khoát không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, có biện pháp khắc phục hiệu quả, phù hợp, cơ cấu lại thị trường lao động phù hợp giữa số lao động mất việc và nhu cầu tuyển dụng lao động.