cổ tức Petrolimex

  • Petrolimex trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%

    Petrolimex trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%

    Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/6 và ngày thực hiện trả cổ tức bằng tiền là 6/7/2021.