Công TNHH Đông Pênh và Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên

  • Không có chuyện THACO buông mảng nông nghiệp

    Không có chuyện THACO buông mảng nông nghiệp

    Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động đầu tư vào nông nghiệp của THACO năm 2021 giảm so với kế hoạch, nhưng đây vẫn là trụ cột quan trọng thứ 2, sau cơ khí - ô tô.