CTCP Phát triển Công nghiệp BW

  • Bất động sản công nghiệp hút mạnh nhà đầu tư ngoại

    Bất động sản công nghiệp hút mạnh nhà đầu tư ngoại

    Nhu cầu thuê nhà xưởng tại các Khu công nghiệp tiếp tục tăng nhờ luồng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam bất chấp làn sóng dịch Covid 19 lần thứ 4. Trong những tháng đầu năm 2021, thị trường bất động sản khu công nghiệp đã chứng kiến các thương vụ mới trong trong năm 2021.