Đặt mốc hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

  • Hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước 30/4/2024

    Hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước 30/4/2024

    Giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Quảng Ngãi trong tháng 4/2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải vào cuộc quyết liệt, để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/4/2024.