đấu giá 125 lô đất

  • Đà Nẵng thông qua phương án đấu giá 125 lô đất

    Đà Nẵng thông qua phương án đấu giá 125 lô đất

    Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương của thành phố Đà Nẵng đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án đấu giá 125 lô đất trên địa bàn.