doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

  • Startup Việt có thể được nhận hỗ trợ khởi nghiệp từ Amazon

    Startup Việt có thể được nhận hỗ trợ khởi nghiệp từ Amazon

    Các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực công và có doanh thu dưới 10 triệu đô la Mỹ có thể tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Starup Ramp được Amazon Web Services (AWS – một công ty thuộc Amazon.com của Mỹ) triển khai tại Việt Nam từ ngày 22-9.