đứng tên

  • Trại lợn của Phó Chủ tịch huyện?

    Trại lợn của Phó Chủ tịch huyện?

    (Dân Việt) - Nông thôn Ngày nay đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Kiệm - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang sau bài "Hàng nghìn hộ dân sống cùng mùi phân lợn" đề cập đến trại lợn gây ô nhiễm liên quan đến nhà ông Kiệm.