Giá cao su hôm nay 20/2

  • Giá cao su hôm nay 20/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

    Giá cao su hôm nay 20/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

    Giá cao su hôm nay 20/2 tăng giảm trái chiều trên thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su bật tăng trở lại ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su vẫn giảm ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn có mức tăng gần 2%...