giá cao su hôm nay

 • Xuất khẩu cao su gặp khó, giá mủ cao su không có xu hướng giảm

  Xuất khẩu cao su gặp khó, giá mủ cao su không có xu hướng giảm

  Cuối tháng 6/2023, giá cao su tại châu Á giảm mạnh do lợi nhuận tại các công ty cao su tại Trung Quốc giảm mạnh, các thương nhân chờ đợi các biện pháp kích thích mới từ Trung Quốc. Giá mủ cao su tại thị trường trong nước cuối tháng 6/2023 cũng có xu hướng giảm, dao động quanh mức 220-277 đồng/TSC.

 • Giá cao su hôm nay 19/6: Giá cao su giảm trở lại toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 19/6: Giá cao su giảm trở lại toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 19/6 giảm trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm trở lại ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 18/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 18/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 18/6 biến động trái chiều trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng vững tiếp ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su quay đầu giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 16/6: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 16/6: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 16/6 biến động tăng trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng tiếp ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 15/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 15/6: Giá cao su vẫn tăng vững trên sàn SHFE

  Giá cao su hôm nay 15/6 biến động không đồng nhất trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng tiếp ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn, mức giảm dưới 1%.

 • Giá cao su hôm nay 8/6: Giá cao su TOCOM giảm dưới 1%

  Giá cao su hôm nay 8/6: Giá cao su TOCOM giảm dưới 1%

  Giá cao su hôm nay 8/6 trái chiều trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su lại giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm dưới 1%.

 • Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6 tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6 tiếp đà đi lên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở đa số các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5 bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5 tiếp đà tăng mạnh toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.