giá cao su hôm nay

 • Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6: Giá cao su tăng phiên thứ 3 liên tiếp

  Giá cao su hôm nay 5/6 tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6: Giá cao su Tocom tăng không quá 1%

  Giá cao su hôm nay 3/6 tiếp đà đi lên toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng lên ở đa số các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5: Giá cao su bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 30/5 bất ngờ quay đầu giảm toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5: Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 29/5 tiếp đà tăng mạnh toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 27/5: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 27/5: Giá cao su tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 27/5 tiếp đà tăng toàn thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng đi lên ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, khó phục hồi trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 23/5: Giá cao su trái chiều, khó phục hồi trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 23/5 trái chiều, có xu hướng khó phục hồi nhanh trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 20/5: Đà giảm kéo dài

  Giá cao su hôm nay 20/5: Đà giảm kéo dài

  Giá cao su hôm nay 20/5 có xu hướng giảm kéo dài trên thị trường. Trong đó, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 19/5: Giá cao su đảo chiều đi xuống tại Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 19/5: Giá cao su đảo chiều đi xuống tại Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 19/5 có xu hướng đi xuống trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su quay đầu giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng

  Giá cao su hôm nay 18/5: Giá cao su tiếp đà tăng

  Giá cao su hôm nay 18/5 tăng đều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng vững ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 2 kỳ hạn.

 • Giá cao su hôm nay 16/5: Giá cao su phục hồi vững

  Giá cao su hôm nay 16/5: Giá cao su phục hồi vững

  Giá cao su hôm nay 16/5 tăng đều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su phục hồi vững ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chỉ còn giảm ở 1 kỳ hạn.