Giá đất công nghiệp

  • Bất động sản công nghiệp gia tăng sức hút

    Bất động sản công nghiệp gia tăng sức hút

    Năm 2020, bất động sản công nghiệp sẽ bùng nổ khi nhiều doanh nghiệp đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam để tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.