giá lợn giảm xuống

  • Thịt lợn giảm giá mạnh, mấy triệu hộ dân lại lo lắng

    Thịt lợn giảm giá mạnh, mấy triệu hộ dân lại lo lắng

    Giá lợn hơi xuất chuồng hiện giảm xuống 65.000-75.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ ở mức khá cao. Nếu giá lợn giảm xuống mức thấp hơn nữa thì lại lo ngại mấy triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp khó khăn.