giá trị sổ đỏ và sổ hồng

  • Sổ đỏ và sổ hồng, cái nào giá trị hơn?

    Sổ đỏ và sổ hồng, cái nào giá trị hơn?

    Sổ đỏ và Sổ hồng là cách người dân thường gọi dùng để chỉ Giấy chứng nhận về nhà đất dựa theo màu sắc. Vậy giá trị giữa Sổ đỏ và Sổ hồng khác nhau thế nào?