giảm giá nước sạch

  • Khẩn trương xem xét giảm giá nước sạch sinh hoạt cho dân

    Khẩn trương xem xét giảm giá nước sạch sinh hoạt cho dân

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.