hà nội thiếu công trình công cộng

  • Hà Nội: 15 dự án khu đô thị mới thiếu công trình công cộng

    Hà Nội: 15 dự án khu đô thị mới thiếu công trình công cộng

    Việc đầu tư phát triển và khai thác, sử dụng các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, công viên... vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội chỉ ra có 15 dự án khu đô thị đầu tư xây dựng chưa bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội so với tiến độ xây dựng nhà ở.