hành vi bị sa thải

  • 5 hành vi khiến NLĐ có thể bị sa thải

    5 hành vi khiến NLĐ có thể bị sa thải

    Từ năm 2021, người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động nếu vi phạm 1 trong 5 hành vi được quy định trong quy định tại Bộ luật Lao động 2019.