hình thức hợp đồng BOT

  • Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chờ vốn

    Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chờ vốn

    Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, cho biết hiện 1.390 tỉ đồng trong tổng số 2.186 tỉ đồng vốn ngân sách nhà nước đã được rót về dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, vốn ngân sách và vốn tín dụng cần tiếp tục được cấp để dự án sớm hoàn thành.