khẩu trang bằng giấy vệ sinh

  • Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM, sản phẩm khẩu trang làm giả bằng giấy vệ sinh không có giá trị sử dụng. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất, phân phối có thể xem xét xử lý hình sự với khung phạt tù lên tới 15 năm, phạt tiền tới 200 triệu đồng.

  • Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Khẩu trang làm bằng giấy vệ sinh: Có thể bị phạt tù tới 15 năm

    Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM, sản phẩm khẩu trang làm giả bằng giấy vệ sinh không có giá trị sử dụng. Các đối tượng tham gia đường dây sản xuất, phân phối có thể xem xét xử lý hình sự với khung phạt tù lên tới 15 năm, phạt tiền tới 200 triệu đồng.