kho dự phòng vật tư y tế

  • Thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN

    Thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN

    Sáng 12/11 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 đã diễn ra lễ công bố Đánh giá giữa kỳ triển khai các Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025, Khung phục hồi Tổng thể ASEAN và thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.