lợi nhuận quý I vietinbank

  • “Sốc” với chi phí trích lập dự phòng rủi ro quý I của Vietinbank

    “Sốc” với chi phí trích lập dự phòng rủi ro quý I của Vietinbank

    Báo cáo tài chính quý I/2020 của Vietinbank cho thấy, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRR) của nhà băng này đạt 7.367 tỷ đồng, ngang ngửa với Vietcombank. Tuy nhiên, với mức trích lập DPRR cao kỷ lục, lợi nhuận của Vietinbank tăng trưởng âm so với cùng kỳ.