lương đóng BHXH

  • Lương đóng BHXH: 5 thông tin cần biết người lao động cần nắm rõ

    Lương đóng BHXH: 5 thông tin cần biết người lao động cần nắm rõ

    Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) quyết định trực tiếp đến mức hưởng các chế độ BHXH của người lao động như: chế độ thai sản; chế độ ốm đau; chế độ hưu trí… Thế nhưng, vẫn nhiều người băn khoăn về mức lương này.

  • 5 thông tin cần biết về lương đóng BHXH

    5 thông tin cần biết về lương đóng BHXH

    Mức lương đóng bảo hiểm xã hội quyết định trực tiếp đến mức hưởng các chế độ BHXH của người lao động như: chế độ thai sản; chế độ ốm đau; chế độ hưu trí… Thế nhưng, vẫn nhiều người băn khoăn về mức lương này.