Mở rộng chính sách tài khoá

  • Triển vọng ASEAN năm 2023 - Củng cố tài khóa

    Triển vọng ASEAN năm 2023 - Củng cố tài khóa

    Bước vào năm 2023, các ASEAN sẽ bước vào giai đoạn củng cố tài khóa, theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng HSBC. Nhưng củng cố tài khóa không chỉ đơn giản là giảm chi ngân sách mà vấn đề còn nằm ở hiệu suất thu ngân sách ra sao.