Nguyễn Quốc Hùng vụ trưởng vụ tín dụng

  • Nhiều ngân hàng mong được cấp “room” tín dụng cao để gia cố lợi nhuận

    Nhiều ngân hàng mong được cấp “room” tín dụng cao để gia cố lợi nhuận

    Giới phân tích cho rằng, tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ duy trì dưới 14%, và không cần thiết phải đẩy tín dụng tăng cao hơn. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng áp dụng sớm chuẩn Basel II đang bày tỏ hy vọng, sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hạn mức tín dụng ở mức cao hơn để gia cố lợi nhuận.