nhập khẩu linh kiện ô tô

  • Người tiêu dùng Việt khó chạm giấc mơ ô tô giá rẻ?

    Người tiêu dùng Việt khó chạm giấc mơ ô tô giá rẻ?

    Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam vẫn yếu kém cả về số lượng, chất lượng… Theo các chuyên gia đánh giá, chính sách bảo hộ không hợp lý khiến ngành này “không chịu lớn”, người tiêu dùng Việt cũng khó chạm “giấc mơ ô tô” giá rẻ.