phát triển kinh tế của Trung Quốc

  • Hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc

    Hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc

    Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhà báo Trung Quốc từng làm việc tại văn phòng People’s Daily ở Hà Nội nói rằng, năm 2023 và những năm tiếp theo, Trung Quốc sẽ tăng cường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là về công nghệ cao, gắn với sáng kiến Vành đai-Con đường.