thiệt hại rừng nguyên liệu do bão số 9 ở quảng nam