thu hút đầu tư trong chăn nuôi

  • Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư trong chăn nuôi

    Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư trong chăn nuôi

    Chăn nuôi là một trong những lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh được đánh giá không chỉ có lợi thế cạnh tranh mà còn nhiều dư địa để phát triển. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này.