tiến trình hội nhập

  • Lạng Sơn: Thu hút DN Hàn Quốc đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ logistic trên 75 ha

    Lạng Sơn: Thu hút DN Hàn Quốc đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ logistic trên 75 ha

    Nắm bắt được những tiềm năng, lợi thế cùng chính sách ưu đãi, lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH MDA E&C đã đề xuất dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ logistic và công trình phụ trợ trong Khu Cảng cạn Lạng Sơn trên diện tích khoảng 75 ha.

  • “Bội thực” giáo sư, ít công trình khoa học

    “Bội thực” giáo sư, ít công trình khoa học

    (Dân Việt) - Theo thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, nước ta hiện đang có khoảng 9.000 giáo sư, phó giáo sư cùng với khoảng trên 24.300 tiến sĩ.