tín dụng 15.000 tỷ đồng

  • Doanh nghiệp lâm, thủy sản 'đón tin vui' 30.000 tỷ đồng

    Doanh nghiệp lâm, thủy sản 'đón tin vui' 30.000 tỷ đồng

    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, sẽ có chương trình 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu lâm sản, thủy sản, thay vì chỉ dừng lại ở mức 15.000 tỷ đồng như hiện nay. Đây là tin vui đầu năm đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.