xin đầu tư nhà ở xã hội

  • Quảng Ngãi: 2 công ty liên danh xin làm dự án nhà ở xã hội tại KKT Dung Quất

    Quảng Ngãi: 2 công ty liên danh xin làm dự án nhà ở xã hội tại KKT Dung Quất

    Tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho BQL KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở TNMT và cấp ngành liên quan, nghiên cứu, giải quyết theo quy định về đề nghị của Liên danh Công ty Hợp Nghĩa - Tân Thái Bình Dương, xin đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại Đồng Nại, KKT Dung Quất.