Agribank Tiền Giang trao tặng 5 nhà "Đại đoàn Kết"

  • Agribank Tiền Giang trao tặng 5 nhà "Đại đoàn Kết"

    Agribank Tiền Giang trao tặng 5 nhà "Đại đoàn Kết"

    Chào mừng kỷ niệm lần thứ 132 ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2022), Agribank Tiền Giang phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TX. Cai Lậy và huyện Gò Công Đông cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 5 căn nhà "Đại đoàn kết".