bán quảng cáo

  • MySpace cắt giảm gần 50% nhân lực

    MySpace cắt giảm gần 50% nhân lực

    Dân Việt - Khó đứng vững trước sự phát triển như vũ bão của Facebook, trang mạng xã hội MySpace của tập đoàn News vừa đưa ra quyết định cắt giảm 50% nhân viên trên toàn thế giới, nhằm tinh giản hệ thống công ty.