Bất động ản Chính Trực

  • CT Land là ai?

    CT Land là ai?

    Công ty Cổ phần Bất động sản CT là một trong hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái của C.T Group - Tập đoàn được sáng lập bởi đại gia Trần Kim Chung.