Cao su tổng hợp

 • Giá cao su hôm nay 17/3: Giá cao su trái chiều, đi lên mạnh tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 17/3: Giá cao su trái chiều, đi lên mạnh tại Nhật Bản

  Giá cao su hôm nay 17/3 tăng giảm trái chiều toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su quay đầu đi lên toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 13/3: Giá cao su vẫn giảm dù xuất khẩu tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 13/3: Giá cao su vẫn giảm dù xuất khẩu tăng mạnh

  Giá cao su hôm nay 13/3 tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh

  Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh

  Giá cao su hôm nay 8/3 nhuộm sắc đỏ, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2 tăng giảm đan xen toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở một số kỳ hạn với mức giảm nhẹ và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 1/2: Giá cao su trở lại xu thế giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 1/2: Giá cao su trở lại xu thế giảm toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 1/2 trở lại xu thế giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn và chỉ có 2 kỳ hạn tăng nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 16/1: Giá cao su vẫn xu hướng giảm đầu tuần

  Giá cao su hôm nay 16/1: Giá cao su vẫn xu hướng giảm đầu tuần

  Giá cao su hôm nay 16/1 vẫn xu hướng giảm gần như toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở 2 kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm toàn bộ các kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 15/1: Giá cao su khó tăng trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 15/1: Giá cao su khó tăng trong ngắn hạn

  Giá cao su hôm nay 15/1 giảm gần như toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su chỉ còn tăng ở 1 kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm gần như toàn bộ các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn tăng...

 • Giá cao su hôm nay 8/1: Giá cao su vẫn giảm ở nhiều kỳ hạn

  Giá cao su hôm nay 8/1: Giá cao su vẫn giảm ở nhiều kỳ hạn

  Giá cao su hôm nay 8/1 vẫn giảm ở nhiều kỳ hạn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chưa thể phục hồi ở nhiều kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 6/1: Đà giảm giá cao su lan rộng

  Giá cao su hôm nay 6/1: Đà giảm giá cao su lan rộng

  Giá cao su hôm nay 6/1 giảm thêm ở nhiều kỳ hạn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) đà giảm của giá cao su lan rộng thêm nhiều kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 2/1: Giá cao su le lói tăng ở một số ít kỳ hạn

  Giá cao su hôm nay 2/1: Giá cao su le lói tăng ở một số ít kỳ hạn

  Giá cao su hôm nay 2/1 phục hồi ở một số ít kỳ hạn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su hồi phục ở kỳ hạn tháng 1 và tháng 3 và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su tiếp tục giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn.